Buurtverhalen

Eind 2011 nam Landschapsbeheer Gelderland het initiatief om tot een verhalenproject te komen. Ook de provincie Gelderland en de Stichting Achterhoek Weer Mooi verleenden ondersteuning. Bewoners van de buurtschap Heidenhoek raakten betrokken en negen verhalen van bewoners werden opgetekend door vrijwilligers. Centrale vraag was: Hoe was het plattelandsleven toen de buurtschap nog grotendeels zelfvoorzienend was? Op deze manier is een stuk streekgeschiedenis vastgelegd. U kunt deze prachtige verhalen hier lezen, inclusief oorspronkelijk beeldmateriaal.

Verhalen

Henk Boeijink

Heidenhoek: De Boeijink maalderij was een middelpunt voor de boerengemeenschap

De Heidenhoekse ronde, stenen grondkorenmolen die in 1869 door molenaar Bruil in gebruik genomen wordt, gaat in 1902 over naar de familie Boeijink. Twee jaar later krijgt Berend Hendrik Boeijink toestemming voor het oprichten van een maalderij met petroleummotor bij de windkorenmolen in de Heidenhoek. In 1915 wordt de molen stilgezet en gesloopt, want men is inmiddels overgeschakeld op stoomkracht. Er is nu niets meer van de molen te vinden. In 1967 neemt kleinzoon Henk Boeijink het bedrijf over. Het werken voor en met de Heidenhoekse gemeenschap is hem met de paplepel ingegoten. Hij zag met eigen ogen hoe de stille revolutie op het platteland zich voltrok.


Lees het verhaal

Willy Wolsink-Hagelstein

Heidenhoek: De Heidenhoek is gewoon ’t mooiste stuksken Zelhem

Als je ter hoogte van boerderij Weetink aan de Doetinchemseweg 75 de Heidenhoekweg inslaat en de Oude Spoorbaan oversteekt, verandert plotsklaps de belevingswereld. Dit is een andere tijd, een andere werkelijkheid. De weg slingert door het oude, glooiende landschap en je wordt overvallen door een gevoel van rust en gemoedelijkheid. Links en rechts een oude boerderij, afgewisseld met af en toe wat plukjes meer recente bebouwing. Grote weilanden met grazende koeien, het is er prachtig. Zodra de oude silo van de voormalige Boeijink maalderij in beeld komt valt ook nog iets anders op, namelijk een rij van vijf identieke, vrijstaande jaren dertig woningen keurig naast elkaar. Een bijzonder gegeven. Op huisnummer 14 is Willy Wolsink-Hagelstein geboren en ze heeft er tot haar 76ste jaar met erg veel plezier gewoond. “De Heidenhoek is gewoon ’t mooiste stuksken Zelhem”, zegt ze met veel liefde en trots.


Lees het verhaal

Henk Wassink

Heidenhoek: Eén van die onderduikers had een heel mooie boog met pijlen

Het is goed weer en de omgeving prachtig, dus besluit ik op de fiets te gaan. Het huis waar Henk Wassink (77) woont, is even zoeken. Het ligt een beetje verscholen achter bomen en hoge struiken. Aan de achterkant heeft hij vrij uitzicht over het open land. Henk woonde bij zijn ouders aan de Vloedweg, in buurtschap Heidenhoek bij Zelhem. Na zijn huwelijk in 1966 ging hij met zijn vrouw iets buiten Doetinchem wonen. Zijn vrouw is bij het gesprek aanwezig, maar ze belooft haar mond te houden. De kanarie verhuist zolang naar de keuken.


Lees het verhaal

Mevr. Hilferink-Jolink (2013 overleden)

Heidenhoek: Een vrouwenhand en een paardentand staan nooit stil

Mevrouw Hilferink is een oud-boerin van 96 jaar. Ze is geboren en getogen in de Wassinkbrink. Na haar trouwen kwam ze in de Heidenhoek te wonen. Momenteel woont mevrouw Hilferink in een aanleunwoning in Zelhem waar ik haar interview. Haar verhaal gaat zowel over haar leven als meisje in de Wassinkbrink als over haar leven als boerin in de Heidenhoek. Omdat de kennismaking via haar zoon loopt, is hij bij het eerste deel van het gesprek aanwezig. Af en toe helpt hij haar om haar geheugen wat op te frissen.


Verhaal niet beschikbaar

Bennie Bussink (2015 overleden)

Heidenhoek: Ik weet nog dat ik bij vader achter op de fiets zat…

Het kleine weggetje naar de Heidenhoek in Zelhem mis ik in eerste instantie. Eenmaal in de buurtschap kom ik in een landelijke omgeving met weilanden, bos, hier en daar een boerderij en een zandweg. Op Vloedweg 1a zie ik een halfvrijstaande woning met schuren. Mijn blik wordt getrokken naar een groentetuin waar ik jaloers van word. Bij binnenkomst is er vooral eerst koffie. Daarna nemen we plaats aan de ronde tafel in de woonkeuken: het kloppend hart van het huis van de familie Bussink, van waaruit ze voorheen hun loonwerkbedrijf voerden. Aan het woord is dhr. Bussink (71).


Verhaal niet beschikbaar

Mevr. Brusse-Til

Heidenhoek: De radio werkte op een accu

Via een smalle asfaltweg bereik je de boerderij, met aangebouwde seniorenwoning, die onderdak biedt aan mevrouw Brusse-Til (1940). Het uitzicht over de landerijen is wijds. Het weiland is licht bevroren, de vogels vliegen af en aan in het voederhuisje. Schapen in de verte, de stilte, landelijker kun je het niet bedenken. Er ligt een breikous op tafel om de stille uurtjes door te komen. Deze vrouw past naadloos in dit beeld.


Lees het verhaal

Mevr. B.H. de Bruin-Velthorst

Heidenhoek: Toen keek een heel zwart gezicht door het raam. We schrokken toch!

De deur zwaait open. Ik word verwelkomd door mevrouw B.H. de Bruin-Velthorst (82): “Zeg maar Diny, hoor.” Een vitale dame, klein van stuk, sprankelende ogen en een stevige handdruk. Ze gaat me voor naar de huiskamer. Op tafel liggen streekboeken met foto’s van een verdwenen wereld en haar aantekeningen als geheugensteuntje. Ze had al laten weten dat ze zin had in het gesprek. Ze praat geanimeerd over die lang vervlogen tijd alsof het gisteren is gebeurd. Ze haalt moeiteloos herinneringen op aan haar jeugd in een warm gezin.


Verhaal niet beschikbaar

Anoniem

Heidehoek: Weet je wat we wel hadden? Een hoop gezelligheid

Op een regenachtige januaridag in 2013 slinger ik door de Heidenhoek. De doorgaande zandweg waar ik moet zijn, is erg modderig en vol kuilen. Ik moet er al langs gekomen zijn, maar vind het adres niet. Elke buitenstaander zal het lastig zoeken vinden hier. Via, via kom ik bij de achterkant van de boerderij aan. We lopen door de keuken naar de woonkamer in het voorhuis. Een hoge tafel in het midden, stoelen er omheen. Een gashaard voor de warmte. We drinken koffie met heerlijke eigengebakken appelflappen erbij. Aan de muur tikt de Friese staartklok. De gastvrouw is geboren in 1933 op een boerderij in buurtschap de Wassinkbrink in Zelhem. Na haar huwelijk is ze verhuist naar de Heidenhoek.


Verhaal niet beschikbaar

Job Klein Hesselink

Heidenhoek: De ovendeur werd dichtgesmeerd met brooddeeg

De levensloop van de actieve Job (87) is heel divers. Het waren 12 ambachten, maar zeker geen 13 ongelukken. In grote lijnen: bakkersknecht, riemenmaker in de zadelfabriek, gediplomeerd varkenskoopman, vertegenwoordiger bij de Spar, een eigen bedrijf in rolluiken en daarna de overstap naar adviseur en makelaar. Zijn grote hobby’s zijn nog altijd fotograferen en muziek.


Lees het verhaal