Natuur

Natuur Heidenhoek

De Heidenhoek heeft een kenmerkend oud cultuurlandschap. Dit cultuurlandschap bestaat uit dekzandreliëf met dekzandruggen en -kopjes. Het kent een afwisseling van cultuurgronden, weilanden en bolle akkers. Hiertussen liggen bosjes, houtsingels en andere natuurelementen. De buurtschap kent voornamelijk verspreid liggende bebouwing. Langs de Heidenhoekweg bevindt zich een kleine kern bestaande uit een rij van vijf arbeidershuizen, een voormalig mengvoederbedrijf met een karakteristieke hoge silo en een oud zondagsschooltje. Deze verharde weg slingert onderlangs de hoger gelegen akkers op de essen.

In de Heidenhoek bevindt zich nog een oude lijkweg, de Barinkweg. Oorspronkelijk liep deze weg vanuit de buurtschap tot aan de begraafplaats bij de kerk in Zelhem. In de tweede helft van de twintigste eeuw is het gedeelte in het dorp Zelhem verdwenen door dorpsuitbreiding. De Heidenhoek is een van de landschapsmonumenten in de Achterhoek. Tijdens een wandeling of fietstocht door de Heidenhoek ziet u regelmatig het ‘enk landschap’, ook wel ‘essen’ genoemd, waar u ook duidelijk verschillende hoogtes in het landschap zult ontdekken. Een kleine es wordt ook wel een kamp genoemd. Daarnaast kunt u genieten van de typische planten- en diersoorten van dit kleinschalige cultuurlandschap. Ree, patrijs, steenuil, boomvalk, boomkikker, zandblauwtje, grasklokje, vlasleeuwenbekje, struikheide, boerenwormkruid, bosanemoon, wilde kamperfoelie of koekoeksbloem; u vindt ze in hun eigen jaargetijde. Bij de poelen langs de Heidenhoekse Vloed groeit de vogelmelk en zonnedauw, een vleesetende plant.

De Heidenhoek kent nog een uitgestrekt netwerk van zandwegen. Men kan hier vele kilometers over zandwegen wandelen zonder een asfaltweg tegen te komen. De omvang van dit zandwegenpatroon is zeer uniek voor een intensief gebruikt en bewoond agrarisch cultuurlandschap in de Achterhoek.

Met dank aan: de Stichting Achterhoek weer Mooi.

Meer informatie

Heidenhoek Wikipedia

Heidenhoek Wikipedia

De Heidenhoek is een buurtschap ten zuiden van het dorp Zelhem in de gemeente Bronckhorst in de Nederlandse provincie Gelderland.


Bekijk website

De Heidenhoekse Vloed

De Heidenhoekse Vloed

De Heidenhoekse Vloed is uitgegroeid tot een van de soortrijkste natuurgebieden van Nederland.


Bekijk PDF

Buitengewoon Omroep Gelderland

Buitengewoon afl. 13 met Hans Keuper

Omroep Gelderland heeft een uitzending van haar programma Buitengewoon gemaakt over de stichting Achterhoek weer Mooi en een van haar projecten in de Heidenhoek. De mooie stukjes van de Heidenhoek en directe natuur in de omgeving worden besproken.


Bekijk video