Buurtlied (1945)

Buurtlied van de Heidenhoek

(Wijze: Daar bij die molen)

Komt, zingen wij als buurlui één
een lied van ons verbond.
Dat klinkt door alle tijden heen
spontaan en vrolijk rond.
Dat ademt de verdraagzaamheid,
die ons te samen houdt.
Waarin men, naast de deugd der vlijt
het buurtschap eervol schouwt.

Refrein
Moog’ lang nog leven
en vreugde geven
de echte vriendschap in onze Heidenhoek.
De band versterken
voor eendracht strijden
dat houdt ons fier en kloek.

De Heidenhoeker kent zijn taak
verricht die steeds spontaan.
’t Zij ploegen, zaaien, wat voor zaak
een ieder pakt hier aan.
Het lied der arbeid dat weerklinkt
ook hier in veler taal.
Van ’s morgens, tot de zonne zinkt
kent elk zijn ideaal.

Refrein

En somstijds, als het ons eens lust
ontspannen wij de boog.
En nemen wij een poosje rust
stijgt onze vreugd hoog.
Dan zijn wij één, ook in de vreugd
en feesten wij terecht.
Is ieder hier met recht verheugd
geen die zich dat ontzegd.

Refrein

De Heidenhoek zal jaren door
in hechte vriendschap gaan.
“Eendrachtig voort” die leuze hoor
zal ons voor oogen staan.
In Strijd en Vreugde blijft ons doel
een hechte vriendschapsband.
Aan dit zoo heerlijk, schoon gevoel
blijft steeds ons hart verpand.

Refrein