Rijk aan cultuur

Een druk verenigingsleven

De nog steeds bestaande buurtvereniging houdt jaarlijks een buurtfeest met o.a. volksspelen, playbackshow, feestavonden…

Posted in: